Наші професії

        Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка.

       У Міжгірському медичному коледжі ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” за напрямом 1201 Медицина.

       Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей подається у таблиці.

Таблиця 1

Шифр і назва
напряму підготовки фахівців
Шифр і назва
спеціальності
ЛіцензіяСертифікат про акредитаціюАкредитований обсяг
прийому разом(осіб)
Рівень
акреди-тації
СеріяНомер   
Дата видачіСерія   
НомерДата видачі
1201Медицина5.12010101

Лікувальна справа
АВ44322616.02.09рНД-І07166216.02.09р.30І
1201Медицина5.12010102

Сестринська справа
АВ44322616.02.09р.НД-І07166216.02.09р.90І