Головна сторінка

       Історію свого розвитку Міжгірський медичний коледж (Міжгірське медичне училище) веде з 1963 року, коли було проведено перший набір медичних сестер, з метою задоволення потреб в спеціальностях для лікувально-профілактичних закладів Закарпатської області (зокрема гірської зони).
      Підготовку фельдшерів було започатковано у 1964 році. 
      Згідно рішення ІV сесії V-го скликання від 12 січня 2008 року за № - 462 та наказу управління охорони здоров’я  Закарпатської ОДА від 23 січня 2008 року за № 25-0 Міжгірське медичне училище реорганізоване  у    Міжгірський медичний коледж.            
      За 45 років свого існування в коледжі підготовлено 2619 медичних сестер та 1152 фельдшерів, з числа яких виросли висококваліфіковані спеціалісти.               
      Міжгірський медичний коледж – вищий навчальний заклад І-го рівня акредитації. Форма навчання - денна.
      Освітня діяльність Міжгірського медичного коледжу здійснюється у відповідності з Ліцензією Міністерства освіти і науки України  серії АВ за № 443226 від 16.02.2009р. та Сертифікату про акредитацію серії НД-І за № 071662 виданого 16.02.2009, які засвідчують право впровадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням  освіти на рівні кваліфікаційних вимог за спеціальностями
      5.12010102 „Сестринська справа”(медична сестра),
      5.12010101 „Лікувальна справа”(фельдшер).
      У структурі Міжгірського медичного коледжу основними ланками управління навчально-виховним процесом є:
   -директор -Блинда В.В.;
   -заступник директора з навчальної роботи-Стець Н.В.;
   -заступник директора з виховної роботи-Попович Р.В.;
   -завідувач відділеннями-Дубравський В.М.;
   -завідувач практикою-Луців Р.М.;
   -голови циклових комісій:
   -голова методоб”єднання кураторів груп. З метою організації студентського самоврядування створено студентський парламент та центр студентських ініціатив